ปก

S6 PLAN PROJECTION MAPPING
“CONTENT x EXPERIENCE”

Projection Mapping Model หนึ่งใน Marketing Tools ของโครงการ The Forestias Signature Series

Solution ใหม่ของ Projection Mapping Model พัฒนาออกมาให้ตอบโจทย์กับยุคปัจจุบัน โดยการจำลอง 3D Character ครอบครัว พ่อ แม่ ลูก แล้วนำไป Mapping ลงบน Model ของห้อง เพื่อแสดง Circulation และ Zoning ของ Type ห้อง อาทิ เช่น เมื่อครอบครัวกลับมาถึงบ้านออกจาก Private Lift มีแม่บ้านเดินออกมาจาก Maid Room เพื่อเดินไปทำอาหารที่โซนครัว หรือคุณแม่และลูกๆ เดินไปยังห้องนอนของตนเอง หรือทุกคนมารวมตัวกันพักผ่อนยังโซน Living เป็นต้น Marketing Tool ชิ้นนี้ ผนวกกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ นอกจากจะสร้าง Content ที่ดียังสร้างประสบการณ์ที่ดีด้วย