ปก

DIGITAL MARKETING TOOLS FOR EVENT

“เมื่อ Content ใน Event เป็นสิ่งสำคัญ” จบไปกับงาน 𝗔𝗡𝗔𝗡𝗗𝗔 𝗨𝗥𝗕𝗔𝗡 𝗣𝗨𝗟𝗦𝗘 𝟮𝟬𝟮𝟮 SUPER EVENT ของการ กลับมาของอสังหาริมทรัพย์ไทยได้ กับการ Design นวัตกรรมเพื่อการขาย DIGITAL MARKETING TOOL ที่ไม่ว่าลูกค้าจะเลือกเครื่องมือแบบไหนในการขาย เราสามารถออกแบบเครื่องมือนั้นให้สามารถสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างง่ายดายเพียงแค่ปลายนิ้ว Click โดย DEC MEDIA รับดูแลตั้งแต่การผลิต Software ไปจนถึงกระบวนการติดตั้ง DIGITAL MARKETING TOOLS
ดังเช่นในงาน DEC MEDIA ได้มีโอกาสผลิตและติดตั้งให้กับทางบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นทั้งหมด 6 โครงด้วยกัน ประกอบไปด้วย MARKETING TOOLS ดังนี้

• 3D PERSPECTIVE
• 3D ANIMATION
• 3D SIMULATOR MODEL ON PC / ON IPAD
• PROJECT APPLICATION (TOUCH SCREEN)